Consultancy

Specialist Access & Rescue Training is een onafhankelijke adviseur in beleidsmatige, veiligheidskundige en opleidingsvraagstukken op het gebied van werken en redden op moeilijk te bereiken plaatsen. Wij beantwoorden vragen van (overheids-) organisaties en de industrie omtrent procedures, materialen en technieken conform Europese normen en richtlijnen.
 
Wij ondersteunen u bij het:

Uitvoeren en opstellen van risico inventarisatie
Een werkgever is verplicht om risico’s binnen een bedrijf in kaart te brengen. SAR Training ondersteunt u bij het inventariseren en evalueren van de risico’s en adviseert u over te nemen beheersmaatregelen.

Opstellen van procedures
Wij schrijven conform de wettelijk gestelde eisen en op basis van best practices praktische en uitvoerbare werkinstructies, procedures en checklists. Deze ondersteunen uw medewerkers bij hun werkzaamheden en verhogen de veiligheid en efficiency.

Auditing
Onze specialisten onderzoeken hoe u het veilig werken en/ of de hulpverlening binnen uw bedrijf heeft georganiseerd. We controleren uw risico analyses, beheersmaatregelen, procedures en uitrusting. De uitkomst van de audit is een concreet plan van aanpak waarmee u gericht aan de slag kunt.

De aanschaf van de juiste uitrusting
SAR Training levert geen uitrusting maar kan u onafhankelijk adviseren over de aanschaf van uw uitrusting. Wij adviseren op basis van uitgebreide en actuele kennis van materialen.

Begeleiden van Rope Access IRATA-certificeringstraject
IRATA International is werelds grootste rope access branche organisatie. IRATA heeft richtlijnen voor het organiseren en uitvoeren van rope access opgesteld. Onze in company level 3 specialist begeleidt uw bedrijf bij het IRATA certificeringstraject.