Industrial Rope Rescue

Industrial Rope Rescue
De cursus “Industrial Rope Rescue” is ontwikkeld voor bedrijfshulpverleners, bedrijfsbrandweer en offshore reddingsploegen die moeten kunnen redden op hoogte of in besloten ruimtes. De cursus start met een introductie in het werken op hoogte en in besloten ruimtes. Er wordt ingegaan op het identificeren en beheersen van risico’s en het organiseren van een inzet. Eenvoudige technieken worden aangeleerd voor het veilig verplaatsen op hoogte en toegang verschaffen tot een slachtoffer die zich op een moeilijk toegankelijke plaats bevindt.  De deelnemers leren besloten ruimtes te betreden waarbij gebruik wordt gemaakt van een hijssysteem. Tijdens het onderdeel redden op hoogte leren de deelnemers het redden van personen die in een valbeveiligingssysteem zijn gevallen en het transporteren van een slachtoffer die zich op een plaats bevindt waar normaal vervoer niet mogelijk is.  Als laatste onderdeel komt het bevrijden van een slachtoffer uit besloten ruimte aan bod.

 

Inhoud
 • Definities werken op hoogte en valgevaar.
 • Kenmerken besloten ruimtes.
 • Risico’s bij het werken op hoogte en in besloten ruimtes identificeren en beheersen.
 • Arbeidshygiënische strategie voor het werken op hoogte en het betreden van besloten ruimtes.
 • Redding organiseren.
 • Gebruikerscontrole, toepassingen en bedienen persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Gebruikerscontrole, toepassingen en bedienen reddingsmiddelen.
 • Valbeschermingssystemen verankeren en installeren.
 • Valbeschermingssystemen en technieken:
- Gebiedsbegrenzing
- Verticale en horizontale leeflijn
- Veiligheidslijn
- Verplaatsen met dubbele leeflijn 
- Positioneren in constructies
- Af- en op hijsen met touwsysteem
- Gebruik vierpoot voor het passeren van randen
 • Maatregelen om hangtrauma tegen te gaan tijdens het werken. 
 • Reddingstechnieken op hoogte:
- Redding met telescoopstok
- Redding uit veiligheidslijn naar beneden en boven
- Redding vanuit positioneren
- Horizontaal en verticaal brancard transport
 • Betreden besloten ruimtes:
- Valbeschermingssystemen tegen vallen in besloten ruimtes
- Reddingsysteem installeren en dienen voor het horizontaal betreden
- Valbescherming- en reddingsysteem verankeren en installeren voor het verticaal betreden
- Verticaal betreden met ladder, lier of katrolsysteem
- Verticaal betreden met ademlucht
- Communicatie in besloten ruimtes
 • Reddingstechnieken in besloten ruimtes:
- Noodbevrijding bij een horizontale betreding
- Noodbevrijding bij een verticale betreding 
- Brancard-redding bij een horizontale betreding
- Brancard-redding bij een verticale betreding 
- Wervelkolom brancard- redding bij een verticale betreding 
- Slachtoffer en brancard kantelmethodes
 
Duur: 5 dagen
Toelatingseisen: Heeft de cursus “Onafhankelijke ademlucht dragen” en “EHBO” gevolgd.
Certificering: Na het behalen van het examen ontvangt de deelnemer het certificaat “Industrial Rope Rescue” met een geldigheidsduur van 2 jaar. Het certificaat is alleen geldig als de certificaathouder het jaarlijks oefenprogramma volgt van minimaal 4 oefeningen met een minimale duur van 2 uur waarvan 1 oefening in een besloten ruimte.