SAR Rope Rescue Skills Workshop

De SAR Rope Rescue Skills workshop is een 5-daagse workshop vol touwtechnieken, tips en trucs voor hulpverlening op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals op grote hoogte en in diepe (besloten) ruimtes. Het is bedoeld voor mensen die reeds ervaring hebben in het werken op hoogte met touwtechnieken en hun kennis en kunde met meer reddingstechnieken willen uitbreiden. De workshop is opgebouwd rondom de thema’s Basisreddingen, Brancard- reddingen, Hindernissen, Besloten ruimtes en Overbruggen. Elke dag wordt een ander thema behandeld. Centraal staat het systeem voor snelle toegang en redding, dat uitgevoerd kan worden door een klein team specialisten met een beperkte uitrusting. Het systeem is opgebouwd uit een basis touwsysteem dat stapsgewijs kan worden uitgebreid als de situatie daarom vraagt. Een slachtoffer kan bijvoorbeeld in het systeem op een brancard worden beveiligd en met of zonder kabelbaan worden getransporteerd. Daarnaast wordt er tijdens de workshop geïmproviseerd met voorhanden zijnde middelen, zoals bijvoorbeeld ladders, om de noodzakelijke uitrusting nog verder te kunnen beperken. Het systeem en de methodiek sluiten goed aan bij technieken die door rope access personeel of industriële klimmers gebruikt worden en is zowel toepasbaar in stedelijke, industriële omgevingen als op rotswanden.
 
Programma
 
Dag 1- Basisreddingen
De workshop start met een presentatie van het systeem en behandelt de organisatie van reddingen. De verankering, de opbouw, de toepassingen en beperkingen van het systeem worden besproken en gedemonstreerd. Vervolgens worden evacuatietechnieken van personen met en zonder gordel behandeld. Ten slotte worden in het praktische gedeelte de touwverlengingstechnieken en noodprocedures toegepast.
 
Dag 2- Brancardreddingen
Als de deelnemers de evacuatietechniek beheersen, wordt het systeem verder uitgebreid naar het redden van een slachtoffer met een brancard in een wand. Aan bod komen het manoeuvreren van een slachtoffer op een brancard en het afdalen met de brancard. De volgende stap is om deze brancardredding te combineren met een enkel,- en dubbeltouw kabelbaan om objecten, uitstekende delen en open constructies te mijden.
 
Dag 3- Hindernissen
Deze dag staat in het teken van diverse technieken voor het passeren van brancards over een rand. Geoefend wordt om een brancard te transporten van een plateau of bordes, waarbij een hindernis, bijvoorbeeld een hekwerk of raamkozijn, moet worden genomen. Technieken om een brancard over de dakrand te passeren met en zonder een hoog ankerpunt, worden behandeld en geoefend.
 
Dag 4- Besloten ruimtes
Op de een na laatste dag staat het redden in diepe en besloten ruimtes centraal. Methodes voor het betreden van besloten ruimtes komen praktisch aan bod. Daarna het gebruik van ladders als hoog ankerpunt en noodprocedures. Gevolgd door brancardtechnieken om het slachtoffer verticaal of horizontaal uit de besloten ruimte te manoeuvreren.
 
Dag 5- Overbruggen
De laatste dag start met technieken om knopen door het katrolsysteem te passeren en technieken om een actief touwsysteem om te bouwen naar een passief systeem. Ten slotte komen het horizontaal verplaatsen, de tarzan en mobiele omleidpunten aan bod.
 
Toelatingseisen: De deelnemer heeft aantoonbare ervaring in het werken op hoogte en kan zich veilig op hoogte verplaatsen, afdalen, stijgen en touwsystemen verankeren.
Duur workshop: 40 uur
Aantal deelnemers: Min. 4 en max. 6 deelnemers per instructeur
Certificaat: Aan het einde van workshop wordt een certificaat van deelname op persoonlijke titel verstrekt.