Vierpoot

De SAR vierpoot gebruiken we als hoogankerpunt voor het betreden van besloten ruimtes of om randen te passeren. De vierpoot werd ontworpen nadat een driepoot tijdens een reddingsoefening op een rotsklif was omgetrokken. Door een extra poot aan de driepoot toe te voegen ontstond een veel stabielere poot. De vierpoot is verankeringsmiddel voor valbeveiliging en toegang welke vele toepassingen kent. Door vele reddingsteams en brandweerkorpsen wordt de vierpoot gebruikt boven rots- en klifwanden om zo een hoog ankerpunt te vormen wat het werken met brancards over randen vele malen gemakkelijker maakt. In de industrie wordt de vierpoot gebruikt voor het betreden van besloten ruimtes. Door de vier poten is de vierpoot in verschillenden opstelvormen te gebruiken waardoor deze breed ingezet kan worden. De poten zijn uitgevoerd in hoogwaardig aluminium met elk een rubberen voet. De kop is gemaakt van roestvaststaal, welke is voorzien van een draaiend oog dat fungeert als centraal ankerpunt. Op de kop is  een ring aangebracht die onder andere dient als ankerpunt voor het afspannen. Twee poten kunnen van de kop worden losgemaakt, dit maakt hem voor transport lichter, ook kan de vierpoot zo als A-frame worden gebruikt.
 
Vier- of driepoot als verankeringsmiddel
Omdat een vier- of driepoot als verankeringsmiddel voor valbeveiliging gebruikt kan worden, valt deze onder de zwaarste categorie persoonlijke beschermingsmiddelen. De vier- of driepoot moet gecertificeerd zijn volgens de norm EN 795 Klasse B mobiele verankeringsvoorzieningen. Deze norm eist dat de vier- of driepoot een statische
belasting van 12kN (ongeveer 1 ton) gedurende 3 minuten moet kunnen weerstaan in de richting waar de vier- of driepoot wordt belast. Daarnaast moet de vier- of driepoot worden onderworpen aan een dynamische val test; een gewicht van 100kg aan 2 meter lange strop moet een vrije val van 2,5 meter maken. Na de val moet de vier- of driepoot geen gebreken vertonen. De SAR vierpoot mag maximaal 500kg worden belast.